پشتیبانی

فروش ویژه تابستانه سایت پارسیان

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 
 

سرویس SSL-VPN

امکانات سرویس:
4 سرور اختصاصی
پهنای باند نامحدود
اتصال 2 کاربر هم زمان
فعال برای Android,IOS,Mac,Win

سرویس Kerio

امکانات سرویس:
4 سرور اختصاصی
پهنای باند نامحدود
اتصال 2 کاربر هم زمان
فعال برای Windows , Mac

سرویس multi

امکانات سرویس:
22 سرور اختصاصی
پهنای باند نامحدود
اتصال 2 کاربر هم زمان
فعال برای Android,IOS,Mac,Win